3 99 98 — колл-орталығы

  5 45 05 — шұғыл психологиялық көмек

  3 99 11 — емделушілерді қолдау

  Қазанның 50 жылдық көшесі 102А

 Дс-Жм:08:00—20:00
     Сн: 09:00—14:00

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
"РУДНЫЙ ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ" КМК

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Рудный қалалық емханасы" КМК осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты (бұдан әрі мәтін бойынша – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңының 10-бабының талаптарына сәйкес әзірленді және Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Рудный қалалық емханасы" КМК (бұдан әрі мәтін бойынша-емхана) қызметін ақпараттық – талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру, медициналық қызметтер көрсету кезінде туындайтын қоғамдық қатынастар саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесін
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт емхана қызметкерлерінің өздерінің функционалдық міндеттерін жүзеге асыру және медициналық қызметтер көрсету кезінде өкілеттіктерін орындау кезіндегі іс-қимылдарын айқындайды.

МАҚСАТ ЖӘНЕ НЫСАНАЛЫ ИНДИКАТОРЛАР
3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың мақсаты емхана қызметкерлері үшін олардың функционалдық міндеттерін орындау кезінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесін белгілеу болып табылады.
4. Қолданылатын нысаналы индикаторлар:
- медициналық қызметтердің сапасы;
- емделушілер мен қоғамның емхана қызметкерлеріне сенімі;
- емхана қызметкерлерінің құқықтық мәдениет деңгейі;
- сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік атмосферасын құру арқылы емхананың қоғамдағы беделін арттыру.


III. Міндеттері
5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт емхана қызметкерлерінің тұрақты Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік жағдайына қол жеткізу, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық көріністерін уақтылы анықтау және олардың теріс салдарын болдырмау үшін арналған.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ
МӘДЕНИЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНДЕ ФОМИРЛЕУ
6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты емхана қызметкерлері функционалдық міндеттерін орындау кезінде сақтауы тиіс.
Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік емхананың әрбір қызметкерінің азаматтық ұстанымына айналуы тиіс.
Адалдық пен Сатылмаушылық емхана қызметкерлерінің мінез-құлқына сәйкес келетін негізгі қасиеттердің бірі болуы керек.

Қызметкерлерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, сыбайлас жемқорлыққа тұрақты иммунитет, оны көпшілік алдында сөгу болмаған кезде емхананың басым мақсаты – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласында сапалы медициналық қызмет көрсетуді іске асыру мүмкін емес.

7. Емхананың әрбір қызметкері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – әрбір азаматтың және бүкіл қоғамның ісі екенін түсініп, есте сақтауы тиіс.
Сыбайлас жемқорлықты сезіну және қабылдамау– сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізі.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАУ
КЕЗІНДЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ҰСЫНЫМДАР
8. Емхана қызметкерлері функционалдық міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын басшылыққа алуы тиіс.
9. Қызметкерлердің функционалдық міндеттерін орындауы және белгілі бір шешімдер қабылдауы жеке және заңды тұлғалардың мүдделерімен және қызметкердің жеке мүдделерімен байланысты болмауға тиіс.
10. Емхана қызметкерлері жеке мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдаланбауға тиіс.
11. Емхана қызметкерлері қызметтік өкілеттіктерін (функционалдық міндеттерін) орындауға байланысты сыйлықтар қабылдамауға тиіс.
12. Емхана қызметкерлері функционалдық міндеттерін орындау кезінде жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде қызметтік жағдайын пайдаланбағаны жөн.
13. Емхана қызметкерлері қолданыстағы заңнамаға сәйкес жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтау мен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
14. Емхана қызметкерлері белгілі бір міндеттерді орындауға және шешім қабылдауға қызметкердің бейтараптығына күмән тудыруы мүмкін әрекеттерді жасауға жол бермеуі керек.
15. Емхана қызметкерлері:
- өздеріне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы басшылықтың және (немесе) Құқық қорғау органдарының назарына дереу жеткізуге міндетті;
- қажет болған жағдайда тікелей немесе тікелей басшының назарына мүдделер қақтығысының туындағаны туралы, қызметтік міндеттерді орындау кезіндегі жеке қызығушылық туралы, Сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа және сыйлықтар алуға көндіру туралы жеткізу;
- әділ қызметтік шешім қабылдауға ықпал етуі мүмкін өзара қарым-қатынастардың белгіленген тәртібін бұзатын заңсыз өтініштермен әріптестері мен басшыларына жүгінуден тартыну;
- қызметтік өкілеттігін орындауға байланысты сыйлықтар қабылдамауға және бермеуге;
- мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдаланбауға;
- егер лауазым жақын туыстық (ата-анасы, жұбайы, аға-інілері, апа-сіңлілері, балалары)қатынаста тұрған адамдардың тікелей бағыныстылығына немесе бақылауына байланысты болса, оны тағайындаудан бас тартуға міндетті;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенділік таныту;
- орындау үшін алынған өкімнің заңдылығына күмәнданғаны туралы тікелей басшыға жазбаша нысанда дереу хабарлауға;
- жоғары құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті сақтауға қолдау көрсету;
- қызметтік тәртіпті және қызметтік әдепті сақтауға;
- басшылыққа қатысты жеке берілгендікке, олардың лауазымдық мүмкіндіктері есебінен пайда мен артықшылықтар алуға ұмтылуға жол бермеу.

16. Емхананың лауазымды тұлғалары, жоғарыда көрсетілген талаптардан басқа:
- туыстық, жерлестік және жеке басына берілгендік белгілері бойынша кадрларды іріктеу және орналастыру жағдайларына жол бермеуі тиіс;
- лауазымдық өкілеттіктерін және соған негізделген беделін жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерге пайдалануға әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерді жасауға жол бермеуге тиіс.

17. Емхананың бас дәрігері (басшысы):
- өзінің мінез-құлқымен бейтараптықтың, әділдіктің, риясыздықтың, жеке тұлғаның ар-намысы мен абыройына құрметпен қараудың үлгісі болады;
- басшылықты жеке-дара өкімшілік қызмет жолымен жүзеге асырады және қабылданатын шешімдердің заңдылығы үшін дербес жауапты болады;
- қарамағындағы қызметкерлерден олардың лауазымдық өкілеттіктері шеңберінен шығатын тапсырмаларды орындауды талап етпейді;
- қарамағындағы қызметкер өзінің қызметтік міндеттерін орындау барысында туындаған мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі жан-жақты шараларды уақтылы қабылдайды;
- сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша түбегейлі шаралар қабылдайды;
- қарамағындағылармен құмар ойындарға қатысудан бас тартады;
- ықтимал мүдделер қақтығысы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар және олардың салдарларының себептері мен жағдайларын жою бойынша тұрақты негізде шаралар қабылдау;
- қарамағындағы қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстың жай-күйіне және олардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауына жол бермеуге дербес жауапты болады.
© КГП «Рудненская городская поликлиника»